O firmie

 

Pater Laboratorium to marka, która istnieje od 1995 roku. Firma została założona przez dr n farm. Ryszarda Cholewczyńskiego. Pierwsze produkty były rozwijane jako odpowiedź na potrzeby pacjentów onkologicznych. Bazując na obserwacjach, kontakcie z lekarzami  i placówkami klinicznymi, wypracowano produkty, które swoim składem i działaniem odpowiadają potrzebom najbardziej potrzebujących, a z drugiej strony pozwalają w życiu codziennym stosować najbardziej zaawansowane rozwiązania dostępne na rynku.

Preparaty były przeznaczone do wspierania leczenia jamy ustnej: Vivo Dental w żelu i dozowany w postaci sprayu. Drugim produktem był Salivarex, czyli sztuczna ślina.

Oba produkty podnoszą komfort pacjentów onkologicznych. Umożliwiają im lepsze radzenie sobie z suchością w jamie ustnej, która towarzyszy nie tylko inwazyjnym zabiegom, ale również chemioterapii i naświetlaniu.

Kolejne produkty wprowadzane na rynek wspierały choroby skóry. Wprowadzone kremy w podstawowej formule były rozwijane jako własne produkty, następnie po udoskonaleniu rozwiązań i zmianie składników, zostały wprowadzone do dystrybucji przez Polfę Tarchomin jako Zinadermin, Poldermin i Poldermin Hydro. Obecnie Polfa Tarchomin zajmuje się dystrybucją Polderminu Hydro i Zinaderminu.